Care4Malawi is nu een stichting!

In april 2023 werd stichting Care4Malawi opgericht. De stichting gaat zich samen met de lokale organisatie Prison Fellowship Malawi inzetten voor (ex)gevangenen en slachtoffers van criminaliteit, alsmede voor hun families en de communities waartoe zij behoren met de volgende doelen:

  • de vicieuze cirkel van criminaliteit doorbreken,
  • herstel bewerkstelligen,
  • hoop wekken en perspectief bieden,
  • blijvende veranderingen teweegbrengen,
  • het lichamelijk en geestelijk welzijn bevorderen.

De komende jaren wil de stichting Jan-Willem en Klarinda Barth uitzenden naar Malawi. Op dit moment bereiden zij zich voor op hun uitzending. Gert en Rieneke van de Pol zullen vanuit Nederland met hen oplopen en jaarlijks zes tot acht weken naar Malawi gaan om werkzaamheden vanuit de stichting te verrichten. Via deze website houden we u op de hoogte!