In augustus 2022 bezochten Rieneke en Gert het Mulanje Mission Hospital in Zuid-Malawi. Omdat Rieneke (palliatief) verpleegkundige is, had ze natuurlijk speciale belangstelling voor het programma Palliatieve Zorg. Ze zag hoe goed het programma daar is opgezet en sprak met het Nederlandse artsenechtpaar, Arie en Lisanne Glas, dat al jaren leidinggeeft aan het ziekenhuis. “Om het programma voor palliatieve zorg, voort te kunnen zetten, zijn er dringend financiële middelen nodig”, zo vertelden zij. Rieneke legde de vraag aan het Majafonds voor: “Kunnen jullie hier misschien iets in betekenen?”

Dat Rieneke de vraag daar neerlegde, was niet toevallig. Rieneke kende het Majafonds omdat het is opgericht door Buurtzorg Nederland, waar Rieneke werkte voordat ze naar Malawi vertrok (en nu weer werkt, maar dan bij het Buurtzorg Pension in Utrecht).

Stichting Maja kwam met een positief antwoord op de vraag om het programma palliatieve zorg van het ziekenhuis te steunen. Arie en Lisanne zijn erg blij met de bijdrage die het Maja fonds toezegde, en vertellen hieronder maar al te graag wat het programma inhoudt.

Palliatieve zorg in het Mulanje Mission Hospital

Mulanje Mission Hospital is een ziekenhuis met 234 bedden in Zuidoost Malawi in een uitgestrekt plattelandsgebied. Het ziekenhuis verzorgt primair medische zorg voor een gebied met 92.000 inwoners, met daarnaast veel verwijzingen uit omliggende gebieden. Alle gebruikelijke afdelingen zijn aanwezig, inclusief zorg voor patiënten met HIV/AIDS.

Het ziekenhuis werkt vanuit de missie om kwalitatief goede preventieve, curatieve, palliatieve en rehabilitatieve zorg aan te bieden. Dit is geen gemakkelijke taak in Malawi. Door sterke bevolkingsgroei (3% per jaar), een zwakke economie en overheid en groot tekort aan artsen en verpleegkundigen is de zorg overbelast.

Mulanje kent binnen Malawi het grootste percentage patiënten met HIV/AIDS: meer dan 20% van de bevolking. Dit leidt weer tot veel complicaties als kanker en beroertes. Daarnaast is Mulanje een gebied met veel sociale problemen zoals tienerzwangerschappen, kinderen zonder ouders en werkloosheid.

MMH heeft in totaal 7000 patiënten onder behandeling voor HIV. Van deze patiënten is dankzij moderne, betere behandelingen het grootste deel gezond en heeft een goede levensverwachting.

Een klein aantal is echter ziek of heeft complicaties. Deze groep wordt vervolgd in een programma voor palliatieve zorg. Er zijn uiteraard ook palliatieve patiënten met andere aandoeningen dan HIV/AIDS opgenomen in het programma.

Sinds 2014 biedt het MMH palliatieve zorg patiënten gratis basiszorg en ziekenhuisbehandeling indien nodig. We bieden pijnbestrijding, chemotherapie en huisbezoeken, ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan spirituele zorg en begeleiding van patiënt en familie bij overlijden. Onze verpleegkundigen en de geestelijk verzorger zijn hierin opgeleid en betrokken. Een model met medische, psychologische en spirituele zorg wordt gebruikt en vormt de kern van onze missie omtrent patiënten met ziektes in het eind-stadium.