Wat gaan we doen?

Stichting Care4Malawi werd in april 2023 opgericht en gaat zich samen met de lokale organisatie Prison Fellowship Malawi inzetten voor (ex)gevangenen en slachtoffers van criminaliteit, alsmede voor hun families en de communities waartoe zij behoren met de volgende doelen:

  • de vicieuze cirkel van criminaliteit doorbreken,
  • herstel bewerkstelligen,
  • hoop wekken en perspectief bieden,
  • blijvende veranderingen teweegbrengen,
  • het lichamelijk en geestelijk welzijn bevorderen.

De komende jaren wil de stichting Jan-Willem en Klarinda Barth uitzenden naar Malawi. Op dit moment bereiden zij zich voor op hun uitzending. Gert en Rieneke van de Pol zullen vanuit Nederland met hen oplopen en jaarlijks zes tot acht weken naar Malawi gaan om werkzaamheden vanuit de stichting te verrichten.

Kan ik jullie de komende tijd steunen?

Zeker! Alleen al door je gebed en belangstelling. Natuurlijk hebben we straks ook financiële middelen nodig. Als je daar een steentje aan bij wil dragen, vragen we je nog even geduld te hebben, totdat we de ANBI-status hebben verkregen. Met de aanvraag daarvan zijn we op dit moment bezig.

Let op: Maakt u een bijdrage over naar de GZB? Dan is het goed dat u weet dat die niet ten goede komt van Care4Malawi, ook al vermeldt u daarbij Care4Malawi. Dat komt omdat we in de nieuwe fase niet meer onder de vlag van de GZB werken.

Wie zijn Jan-Willem en Klarinda?

Wij zijn Jan-Willem (35) en Klarinda (33) Barth. Samen met onze drie kinderen Matthias (6), Jolinde en Livia (beiden 4) bereiden we ons voor om naar Malawi te gaan. We gaan daar de komende jaren samenwerken met de lokale christelijke organisatie Prison Fellowship Malawi. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus gaan we ons inzetten voor (ex)gevangenen, slachtoffers van criminaliteit en hun families en gemeenschappen waartoe zij behoren. Het motto van Prison Fellowship Malawi is: “Where love and justice meet”.
De komende tijd vertellen we jullie graag meer over het verlangen dat God in ons hart gelegd heeft, wie we zijn en wat we gaan doen in Malawi. Maar hier hebben jullie alvast een ‘gezicht’ bij ons!