Violet

In de tijd dat we in Blantyre woonden (2020-2022), was Violet onze huishoudelijke hulp. Ze deed haar werk voortreffelijk en bleek een betrouwbare werker. Rieneke leerde haar hoe ze van flessendoppen en wat stof onderzetters kon maken. Dat pakte ze vlot op, en al snel lukte het haar om zulke onderzetters in groten getale te produceren. Wij wilden haar en haar gezin graag ondersteunen, en waren dus gewillige afnemers. Je snapt: we hebben haar onderzetters nog op voorraad, dus belangstellenden kunnen zich melden!

Vlak voordat we uit Malawi vertrokken, zijn we in Violets ‘home village’ (haar geboortedorp) geweest. Violet had ons verteld dat het huisje dat zij en haar man daar hadden was ingestort toen de tropische storm Ana eind januari over het land trok. Dat was treurig, want in een land waar AOW niet bestaat en alleen de rijkeren pensioen opbouwen, is zo’n huisje een belangrijk onderdeel van je bestaanszekerheid in de laatste fase van je leven: een huis heb je dan in elk geval.

Geld om de ruïne af te breken en een nieuw huisje te bouwen had Violet niet – zeker niet nu het leven door de wereldwijde crises in rap tempo fors duurder is geworden. De kosten van de herbouw van zo’n huisje hangen natuurlijk mede af van de grootte ervan, maar als je het eenvoudig en bescheiden houdt heb je al gauw € 1.500 nodig. Dat is natuurlijk een fractie van wat we in Nederland nodig zouden hebben, maar voor mensen als Violet is het een kapitaal: niet op te brengen.

Eenmaal terug in Nederland besloten we haar te helpen bij de herbouw van het huisje. Daarvoor hebben we Richard in de arm genomen – een Malawiër die met de Nederlandse Esther van Onna is getrouwd. Rieneke trok de laatste jaren veel met Esther op, ging bijvoorbeeld elke maand met haar naar Nguludi om daar verpleegkundige spreekuren te houden voor de allerarmsten. Richard heeft verstand van bouwen, dus we hebben hem gevraagd het project te begeleiden en erop toe te zien dat het allemaal gebeurt zoals is afgesproken. Het benodigde bedrag hebben we gehaald uit het batig saldo van de verkoop van Malawi-tassen in de afgelopen jaren.

Zo helpen we elkaar

Op onze beurt konden wij wat voor Richard en Esther betekenen. Zij wilden graag een huisje bouwen voor een moeder van een kindje dat deelneemt aan het project van Esther (www.baobabkids.nl). De vrouw om wie het gaat moet in haar eentje vijf kinderen onderhouden en opvoeden. Kortgeleden begon haar huisje te lekken. Na inspectie door Richard, bleek het huisje op instorten te staan. Met de regentijd in aantocht, wilden Richard en Esther haar en haar kinderen graag op korte termijn aan een goed onderdak helpen. Esther vroeg ons of wij in Nederland soms mensen kenden die daar op korte termijn geld beschikbaar voor zouden willen stellen. We vroegen het de zendingscommissie van onze eigen gemeente (de protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen) en die reageerde meteen positief. Fantastisch! Mede daardoor was het benodigde geld binnen enkele dagen bij elkaar en konden Richard en Esther met de bouw van dat huisje beginnen.

Aan de bouw van beide huizen wordt dus volop gewerkt, en we hopen dat ze spoedig klaar zullen zijn! We gunnen deze vrouwen een dak boven hun hoofd en een goed pensioen.

P.S.

Als u de foto bovenaan bekijkt, begrijpt uw waarom we het steeds over een ‘huisje’ hebben. Dat is bepaald niet denigrerend bedoeld, maar voor Nederlandse begrippen zijn ze echt klein!