Eerder lieten wij (Gert en Rieneke) jullie weten dat Care4Malawi doorgaat met een nieuw plan. Eindelijk kunnen we daar iets meer over vertellen. Sinds april 2023 is Care4Malawi een officiële stichting!

Het idee voor Stichting Care4Malawi ontstond na ontmoetingen met Jan-Willem en Klarinda Barth. We ontmoetten dit stel ongeveer een jaar geleden tijdens hun oriëntatiereis in Malawi. Zij verkenden destijds samenwerkingsmogelijkheden met lokale christelijke organisaties die actief zijn in en rondom gevangenissen. Jan-Willem’s hart gaat uit naar herstel van gebrokenheid als gevolg van criminaliteit en het bevorderen van de omstandigheden in Malawische gevangenissen. Het verlangen van Jan-Willem en Klarinda om hier iets in te gaan betekenen, sloot aan bij dat van ons. De afgelopen jaren hebben we zelf de nood in Malawische gevangenissen gezien.  In die tijd hebben we ons al wat ingezet voor programma’s en kleine projecten voor gevangenen. Onze gesprekken en gedeelde verlangen leidde de afgelopen maanden tot een mooie samenwerking en de oprichting van Stichting Care4Malawi.

Wat gaan we doen?

Stichting Care4Malawi gaat zich samen met de lokale organisatie Prison Fellowship Malawi inzetten voor (ex)gevangenen en slachtoffers van criminaliteit, alsmede voor hun families en de communities waartoe zij behoren met de volgende doelen:

  • de vicieuze cirkel van criminaliteit doorbreken,
  • herstel bewerkstelligen,
  • hoop wekken en perspectief bieden,
  • blijvende veranderingen teweegbrengen,
  • het lichamelijk en geestelijk welzijn bevorderen.

De stichting wil Jan-Willem en Klarinda de komende jaren uitzenden naar Malawi. Natuurlijk is het de bedoeling dat ze hun drie kinderen meenemen. Op dit moment bereiden zij zich voor op hun uitzending. Gert en Rieneke zullen vanuit Nederland met hen oplopen en jaarlijks zes tot acht weken naar Malawi gaan om werkzaamheden vanuit de stichting te verrichten.
Natuurlijk valt hier veel meer over te vertellen, daarover de komende periode meer 😊

Wie zijn Jan-Willem en Klarinda?

Hieronder vertellen Jan-Willem en Klarinda alvast iets over zichzelf:

Wij zijn Jan-Willem (35) en Klarinda (33) Barth. Samen met onze drie kinderen Matthias (6), Jolinde en Livia (beiden 4) bereiden we ons voor om naar Malawi te gaan. We gaan daar de komende jaren samenwerken met de lokale christelijke organisatie Prison Fellowship Malawi. Vanuit het Evangelie van Jezus Christus gaan we ons inzetten voor (ex)gevangenen, slachtoffers van criminaliteit en hun families en gemeenschappen waartoe zij behoren. Het motto van Prison Fellowship Malawi is: “Where love and justice meet”.
De komende tijd vertellen we jullie graag meer over het verlangen dat God in ons hart gelegd heeft, wie we zijn en wat we gaan doen in Malawi. Maar hier hebben jullie alvast een ‘gezicht’ bij ons!